Ατμοσφαιρική Χημεία Μοντέλα Κλιματικής Αλλαγής
ΙΕΠΒΑ 1η σελίδα
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Καιρός 
Νέα, ανακοινώσεις 
Αλλες ιστοσελίδες 
Επικοινωνία με μας
ΕΑΑ κεντρική σελίδα
επιστροφή 

Ατμοσφαιρική Χημεία &
Μοντέλα Κλιματικών Αλλαγών


Η ερευνητική ομάδα Ατμοσφαρικής Χημείας και Κλιματικών Μοντέλων (A3CM) αποτελεί μία από τις επτά ομάδες στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), το οποίο είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του αρχαιότερου ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα.

Ατμοσφαιρική Χημεία

Στόχοι:

 • Ποσοτικοποίηση των εκπομπών και χημική εξέλιξη των ιχνοαερίων και αερολυμάτων από την Ευρώπη στην ανατολική Μεσόγειο.
 • Ποσοτικοποίηση της επίδρασης της ρύπανσης από την Ευρώπη στην ανατολική Μεσόγειο.
 • Μελέτη και αποσαφήνιση των μηχανισμών που σχετίζονται με τη μεταφορά και το μετασχηματισμό των ιχνοαερίων.
 • Χαρακτηρισμός των αερίων μαζών που εισέρχονται στον Ελλαδικό χώρο και την ανατολική Μεσόγειο.
 • Σύγκριση χημικών μετρήσεων αεροπορικών πειραμάτων με αποτελέσματα μοντέλων.
 • Εστίαση στους πρωτογενείς ρύπους σχηματισμού του Ο3 και
 • Ποσοτικοποίηση συσχετίσεων μεταξύ μελλοντικής ατμοσφαρικής ρύπανσης και κλιματικών αλλαγών.

Αριθμητικά μοντέλα και δεδομένα:

 • GEOS-CHEM, μοντέλο ατμοσφαιρικής χημείας και μεταφοράς ρύπων από το Πανεπιστήμιο Harvard, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • MINOS (Mediterranean Intensive Oxidant Study) καμπάνια μετρήσεων
 • Προσομοιώσεις και αποτελέσματα μοντέλων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές εκπομπές
 • Τεχνική Nesting του παγκόσμιου μοντέλου GEOS-CHEM με ανάλυση 1x1.

Εξαγώμενο παράδειγμα:

Συγκεντρώσεις Ο3 από το μοντέλο Geos-Chem για την ανώτερη τροπόσφαιρα (8.7 km), Ιανουάριος και Ιούλιος 2001.

Κλιματική Αλλαγή και Μελέτες Επιπτώσεων

Τρέχουσες δραστηριότητες:

 • Εξαγωγή και ανάλυση των ακραίων κλιματικών φαινομένων
 • Χρονοσειρές ακραίων φαινομένων προερχόμενα από κλιματικές αλλαγές
 • Χωρική κατανομή ακραίων φαινομένων προερχόμενα από κλιματικές αλλαγές
 • Ποσοτικά μοντέλα για τις επιπτώσεις των αλλαγών, από ακραία κλιματικά φαινόμενα, σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων
 • Θεωρήσεις που βασίζονται σε γνώμες ειδικών για την κατανόηση των επιπτώσεων των αλλαγών, από ακραία κλιματικά φαινόμενα, σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων

Παραδείγματα ακραίων κλιματικών φαινομένων που χρησιμοποιούνται για την Ανάλυση Επιπτώσεων σε διαφόρους τομείς (Impact Sector Analysis):

Σ
Επίδραση
Ακραίο κλιματικό φαινόμενο
Κύρια Μεταβλητή

(α) Δασοκομία

 • Ριπές ανέμου
 • Πυρκαγιές
 • Οικολογικές ζημιές

 

 • Θύελλες
 • Θερμική δυσφορία, ξηρασία
 • Πλημμύρες, ξηρασία, καύσωνες
 • Παρακολούθηση καταιγίδας
 • Θερμοκρασία, βροχόπτωση
(β) Γεωργία στη Μεσόγειο Θερμική δυσφορία, ξηρασία Θερμοκρασία, βροχόπτωση
(γ) Χρήση ενέργειας Καύσωνες Θερμοκρασία
(δ) Τουρισμός Θερμική δυσφορία, αλλαγές στη χιονοκάλυψη Θερμοκρασία, Υετός

(ε) Ασφάλεια/Πολιτική προστασία

 • Υλικές ζημιές
 • Θάνατοι

 

 • Θύελλες
 • Πλημμύρες

 

 • Παρακολούθηση καταιγίδας
 • Βροχόπτωση, χιόνι

 

Αριθμός εβδομάδων (ανά έτος) με επικινδυνότητα πυρκαγιάς (FWI > 15): μεταβολές μέσων τιμών μεταξύ των περιόδων 1960-1990 και 2030-2060, σύμφωνα με προσομοιώσεις του HadCM3.

Μελλοντική έρευνα:

 • Χρήση των εξαγώμενων από μία ευρεία επιλογή κλιματικών μοντέλων (παγκόσμια και περιοχικά) για μία αντικειμενική στοχαστική εκτίμηση της αβεβαιότητας του μελλοντικού κλίματος σε εποχικές, δεκαετείς και μεγαλύτερες χρονοσειρές
 • Σύνδεση των εξαγώμενων αποτελεσμάτων με ένα πλήθος εφαρμογών, όπως η γεωργία, η υγεία, η ασφάλεια τροφίμων, η ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι, η ασφάλεια και η διαχείριση επικινδυνότητας
 • Εκτιμήσεις της μελλοντικής ποιότητας του αέρα χρησιμοποιώντας αποτελέσματα κλιματικού μοντέλου για τη χρήση τους στο μοντέλο ατμοσφαιρικής χημείας και μεταφοράς ρύπων GEOS-CHEM

 

Δημοσιεύσεις

<υπό κατασκευή>

Χρηματοδότηση
 • Προγράμματα ΕΕ, όπως το MICE (Modelling the Impacts of Climate Extremes), το ENSEMBLES (ensemble-based predictions of climate changes and their impacts), το DeSurvey (a surveillance system for assessing and monitoring of desertification)
 • Εθνικά προγράμματα όπως διακρατικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο του Harvard για την προέλευση και τη διάχυση της ρύπανσης στην ανατολική Μεσόγειο (GSRT).
 • Διεθνείς συνεργασίες όπως: MINOS (καθοδηγούμενο από το Max Planck Institute), WWF 2C global warming impacts in the Mediterranean region (PDF report)
Επικοινωνία
Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος
+30 210 810 9138
cgiannak@meteo.noa.gr
Δρ. Ε. Κωστοπούλου
+30 210 810 9151
ekosto@meteo.noa.gr
Δρ. Β. Ψυλόγλου
+30 210 810 9133
bill@meteo.noa.gr
Fax
+30 210 8103236

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ENSEMBLES
DESURVEY
GEOS-CHEM
MICE
MINOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2001 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών