Μηνιαίο Δελτίο Κλιματολογικοί μέσοι θησείο Πεντέλη Site
ΙΕΠΒΑ 1η σελίδα
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Καιρός 
Νέα, ανακοινώσεις 
Αλλες ιστοσελίδες 
Επικοινωνία με μας
ΕΑΑ κεντρική σελίδα
επιστροφή 

Κλιματολογικό Δελτίο


 

Θησείο

Το Κλιματολογικό Δελτίο εκδίδεται ετησίως και περιέχει περιλήψεις των μετεωρολογικών παρατηρήσεων που συλλέγονται στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στο λόγο Νυμφών στο Θησείο (φ: 37° 58' N, λ: 23° 43' E, ύψος 107m ΑΣΘ) κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Παρατηρήσεις τυπικών μετεωρολογικών παραμέτρων πραγματοποιούνται στο σταθμό του Θησείου (του οποίου ο περιβάλλοντας χώρος δεν έχει μεταβληθεί), σε συνεχή βάση από το 1858.

Το Κλιματολογικό Δελτίο περιλαμβάνει πίνακες με τιμές των παρακάτω μετεωρολογικών παραμέτρων:

 • Θερμοκρασία αέρα (°C) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές).
 • Θερμοκρασία εδάφους σε βάθος 0.15 m (°C) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες τιμές).
 • Σχετική υγρασία (%)(ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες τιμές).
 • Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες τιμές).
 • Ταχύτητα ανέμου (m/s) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες τιμές).
 • Διεύθυνση ανέμου (deg) (ωριαίες τιμές, ροδόγραμμα).
 • Ποσό και διάρκεια βροχόπτωσης (mm, hrs).
 • Εξάτμιση (mm).
 • Σημείο δρόσου (°C).
 • Έλλειμμα κορεσμού (mm Hg).
 • Πίεση ατμών (mm Hg).
 • Διάρκεια ηλιοφάνειας (hrs).
 • Νεφοκάλυψη και είδος νεφών (octals).
 • Βαθμοημέρες (°C).
 • Ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επίπεδο (W/m2) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές με πυρανόμετρο Eppley).
 • Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επίπεδο (W/m2) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές με πυρανόμετρο Eppley και στεφάνη σκίασης, δεν έχει γίνει διόρθωση στεφάνης).
 • Ολικός φωτισμός σε οριζόντια επίπεδο (kLux) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές).
 • Διάχυτος σε οριζόντια επίπεδο (kLux) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές, διορθωμένες έχει γίνει διόρθωση στεφάνης).
 • Ορατότητα.
 • Διάφορα φαινόμενα.
 • Κλιματολογικοί μέσοι (κανονικές τιμές).

Μετρήσεις επιπρόσθετων παραμέτρων σε επαναλαμβανόμενη βάση, οι οποίες δεν παρουσιάζονται στο Κλιματολογικό Δελτίο, περιλαμβάνουν θερμοκρασία εδάφους σε διάφορα βάθη: 0.02m, 0.05m, 0.10m, 0.15m, 0.20m, 0.30m, 0.40m, and 0.50m και σε κύπελλα σε βάθος: 0.30m, 0.60m, 0.90m και 1.20m.

Πληροφορίες για όργανα και τρόπους παρατήρησης:
Όλες οι μετεωρολογικές παράμετροι αναφέρονται σε τοπική ώρα (LST = GMT+2hr).

Θερμοκρασία αέρα (ξηρό και υγρό) καταγράφεται με ηλεκτρονικά θερμόμετρα (Pt-100) σε μετεωρολογικό κλωβό (Stevenson screen) 1.50 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους.

Σχετική Υγρασία προέρχεται από το ανάγνωσμα του ξηρού - και υγρού υδραργυρικού θερμομέτρου (August ψυχόμετρο).

Εξάτμιση μετριέται με εξατμισίμετρα Wild και Piche, τα οποία βρίσκονται στον μετεωρολογικό κλωβό (Stevenson screen).

Για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής πίεσης χρησιμοποιούνται υδραργυρικά βαρόμετρα και βαρογράφοι.

Ο ολικός υετός μετριέται με τυπικά βροχόμετρα. Το ολικό ποσό καθώς και η υψηλότερη καταγραφόμενη τιμή προέρχεται από μία τυπική ημέρα (24 ώρες) η οποία ξεκινά και λήγει στις 0800 LST.

Η ορατότητα και οι παρατηρήσεις νεφών πραγματοποιούνται στις 0800, 1400 και 2000 LST. Επίσης, οι παρατηρήσεις νεφών πραγματοποιούνται και στις 0820, 1120, 1420 και 1720 LST, στον ακτινομετρικό σταθμό του ΕΑΑ. Στην ορατότητα χρησιμοποιείται εμπειρική κλίμακα από το 0 μέχρι το 9.

Άπνοια θεωρείται όταν η ταχύτητα ανέμου είναι 0-0.3 m/sec, ενώ το σύμβολο (-) δηλώνει τα δεδομένα που λείπουν.

Από τον Ιανουάριο του 1992, λειτουργεί Ακτινομετρικός σταθμός, κατηγορίας JOULE, παράλληλα με τον ραδιομετρικό σταθμό του ΕΑΑ.

Τα δεδομένα διάχυτου φωτισμού e υποβάλλονται σε διόρθωση shadow band, σύμφωνα με την μέθοδο που προτείνεται από τον P.J. Littlefair.

Σύμφωνα με το ετήσιο κλιματολογικό δελτίο, εκδίδεται στο τέλος του μήνα, Μηνιαίο Δελτίο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠΒΑ.

Φωτογραφίες από τον Μετεωρολογικό - Ακτινομετρικό Σταθμό του ΙΕΠΒΑ στο Θησείο είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Πεντέλη

Ο σταθμός Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων του ΙΕΠΒΑ βρίσκεται στην Π. Πεντέλη (λόφος Κουφού). Η γεωγραφική θέση του σταθμού είναι: φ: 38° 2.94' N, λ:23° 51.78' E και ύψος 495 m ΑΣΘ.

Το Δελτίο περιλαμβάνει πίνακες μέ τιμές από τις παρακάτω μετεωρολογικές παραμέτρους:

 • Θερμοκρασία αέρα (°C) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές).
 • Σχετική υγρασία (%) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες).
 • Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες).
 • Ταχύτητα ανέμου m/s) (ωριαίες, μέσες ημερήσιες και μέσες μηνιαίες).
 • Διεύθυνση ανέμου (deg) (ωριαίες τιμές, ροδόγραμμα).
 • Ποσό και διάρκεια βροχόπτωσης (mm, hrs).
 • Ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο (W/m2) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές με πυρανόμετρο Kipp & Zonen CM11).
 • Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία Diffuse σε οριζόντιο επίπεδο (W/m2) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές με πυρανόμετρο Kipp & Zonen CM11 και Kipp & Zonen CM121 στεφάνη σκίασης, δεν έχει γίνει διόρθωση στεφάνης).
 • Ολικός φωτισμός σε οριζόντια επίπεδο (kLux) (ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες τιμές).

Πληροφορίες για όργανα και τρόπους παρατήρησης:
Όλες οι μετεωρολογικές παράμετροι αναφέρονται σε τοπική ώρα (LST = GMT+2hr).

Η καταγραφή των δεδομένων γίνεται ανά of 30 sec εκτός από τα δεδομένα ανέμου όπου η καταγραφή γίνεται 10 sec. Τα δεδομένα καταγράφονται κάθε 1 min.

Οι ωριαίες τιμές της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης αντιστοιχούν στις μετρήσεις 1min στις ακέραιες ώρες. Οι μέσες ωριαίες τιμές υπολογίζονται από το πλήθος Ν των ωριαίων τιμών, όπου Ν είναι ο αριθμός των ημερών του μήνα. Οι μέσες ημερήσιες τιμές υπολογίζονται από το μέσο όρο των 24 ωριαίων τιμών της ημέρας, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές υπολογίζονται από τις αντίστοιχες ημερήσιες τιμές. Επίσης, παρουσιάζονται οι ημερήσιες και μηναίες μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Η ατμοσφαιρική πίεση αναφέρεται στο επίπεδο της θάλασσας.

Οι ωριαίες τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας υπολογίζονται από τις 60 μονόλεπτες τιμές. Οι μέσες ημερήσιες τιμές υπολογίζονται από το μέσο όρο των 24 ωριαίων τιμών της ημέρας, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές υπολογίζονται από τις αντίστοιχες ημερήσιες τιμές. Τα δεδομένα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας δεν υπόκεινται σε διόρθωση στεφάνης.

Ο ολικός υετός παρουσιάζεται σε ως ημερήσιο άθροισμα των αντίστοιχων μετρήσεων του 1min, συγχρόνως η διάρκεια της βροχόπτωσης παρουσιάζεται σε ώρες.

Οι παράμετροι του ανέμου υπολογίζονται από τις μέσες ωριαίες τιμές του ανύσματος του ανέμου που προέρχονται από 60 τιμές του 1min. Ο αριθμητικός ημερήσιος και μηναίος μέσος υπολογίζονται από τις αντίστοιχες Ν ωριαίες τιμές, όπου Ν είναι ο αριθμός των ημερών του μήνα και των μέσων .

Φωτογραφίες από τον Μετεωρολογικό - Ακτινομέτρικο σταθμό του ΙΕΠΒΑ στην Π. Πεντέλη είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2001 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών