Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Ερευνητές που συμμετέχουν

Δρ. Γερασόπουλος ΕυάγγελοςΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Γερασόπουλος Ευάγγελος

egera@noa.gr
+30 210 8109124

Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1996), όπου και και έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών "Φυσικής Περιβάλλοντος" (1998). Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο πεδίο της Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Δυναμικής (2003). Εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία (Τμήμα Βιογεωχημείας, Mainz, 2001-2002) στον τομέα της Επιστήμης Αερολυμάτων και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2004-2006). Εκλέχτηκε ως Ερευνητής στο ΕΑΑ το 2006. Τα κύρια ενδιαφέροντά του εμπίτπουν στο αντικείμενο της Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας, και συμεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων αέρια ρύπανση, φυσικές-οπτικές-χημικές ιδιότητες αερολυμάτων με επίγειες μεθόδους και τηλεπισκόπηση, διερεύνηση των επιπτώσεων των αερολυμάτων στο κλίμα την υγεία και τα οικοσυστήματα, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις. Ηγείται της ομάδας Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του Ινστιτούτου, και είναι Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Ποιότητας του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας. Επίσης, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεω-επισκόπησης, και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε σχετικές διεθνείς επιτροπές (π.χ. μέλος του Συμβουλίου της Διακυβερνητικής Ομάδας Γεω-επισκόπησης Group on Earth Observations (GEO) των ΗΕ, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του EuroGEOSS της ΕΕ), και μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Τέλος, είναι μέλος της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) του πρότυπου, διεθνούς ερευνητικού παρατηρητηρίου ΝΕΟ (Navarino Environmental Observatory) στη Μεσσηνία, και editor στο περιοδικό Atmospheric Chemistry and Physics (IF:5.5, EGU/Copernicus). Συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα H2020 SMURBS/ERA-PLANET (9.15 mE), στο αντικείμενο των «έξυπνων πόλεων και ανθεκτικών κοινωνιών».

Δρ. Καμπεζίδης ΧαράλαμποςΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος

harry@noa.gr
+30 210 3490119

Διευθυντής Ερευνών, Διδάκτωρ Ατμοσφαιρικής Φυσικής (Εθνικό & καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, 1988), M.Sc. και M.Phil. στην Μηχανική Μικροκυματικών Επικοινωνιών (Παν/μιο του Leeds, ΗΒ, 1976, 1979), Πτυχιούχος Φυσικής (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1974), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Παν/μιο Πατρών, 1984). Ερευνητικά ενδιαφέροντα και ειδικότητα σε: ηλιακή ακτινοβολία/ενέργεια, φυσικό φωτισμό, ατμοσφαιρική θόλωση, ατμοσφαιρικά αερολύματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, διάβρωση υλικών από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, μετεωρολογία, κλιματολογία & κλιματική μεταβολή. Πλέον των 330 δημοσιεύσεων σε εθνικά & διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συμμετοχή/συντονισμός πλέον των 50 έργων. Τακτικός κριτής σε 46 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδακτική εμπειρία με την παράδοση διαλέξεων σε Παν/μια στα πεδία της περιβαλλοντικής μετεωρολογίας, ηλιακής ενέργειας και φυσικού φωτισμού. Ιδρυτής και Επί κεφαλής της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Έρευνας. Εκτεταμένη διοικητική εμπειρία. Υπεύθυνος επιστήμονας του Ακτινομετρικού Σταθμού στο Θησείο. Υπότροφος DAAD (1992).

Δρ. Κοτρωνάρου ΑναστασίαΔιευθύντρια Ερευνών

Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία

natasha@noa.gr
+30 210 8109138

Διδακτορικό δίπλωμα σε Περιβαλλοντική Μηχανική (CALTECH, ΗΠΑ, 1991), Master of Science Υγιεινολόγου Μηχανικού (Imperial College – University of London, ΗΒ, 1986), Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΜΠ, κατεύθυνση: Υδραυλικού Μηχανικού, 1985), Πτυχίο Νομικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997). Σημαντική εμπειρία και πολύπλευρη ενασχόληση στον ευρύτερο χώρο Παρακολούθηση, Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω θεμάτων όπου δραστηριοποιείται στο ΙΕΠΒΑ :α) ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων (εργασία πεδίου, εκτιμήσεις με μοντέλα, πειραματική εργασία/εργαστηριακές αναλύσεις, αξιολόγηση επιπτώσεων – μέτρα αντιμετώπισης), β) διαχείρισης νερών και ειδικότερα εφαρμογής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ρύπανσης νερών (εργασία πεδίου, εκτιμήσεις με μοντέλα, πειραματική εργασία/εργαστηριακές αναλύσεις, αξιολόγηση – μέτρα αντιμετώπισης, προδιαγραφές, έργο συμβούλου, κ.λπ.), γ) εφαρμογής και τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (αποδελτίωση – ανάλυση – προετοιμασία νομικών κειμένων, σχεδιασμός μηχανισμών ελέγχου και επιβολής, έργα ανταλλαγής εμπειριών, πρακτικών, κ.λπ. στο πλαίσιο του Δικτύου IMPEL της ΕΕ). Κατά τα τελευταία 27 έτη, συμμετοχή σε πάνω από 100 έργα, σε ρόλο συντονιστή, επιστημονικού υπευθύνου, συμβούλου ή κύριου μελετητή/ ερευνητή (πάνω από 30 έργα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ, μεγάλος αριθμός ΜΠΕ) και σημαντικό έργο αξιολογητή και εμπειρογνώμονα (και εθνικού και για ΕΕ).

Δρ. Ασημακοπούλου ΒασιλικήΚύρια Ερευνήτρια

Δρ. Ασημακοπούλου Βασιλική

vasiliki@noa.gr
+30 210 8109135

Η Δρ. Ασημακοπούλου Βασιλική είναι Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος με διδακτορικό στην περιοχή «Αστική ατμοσφαιρική Ρύπανση και Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Μοντέλων» (2001, Imperial College, University of London, UK). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: 1) Σχεδιασμό πειραματικών μετρήσεων με τη βοήθεια αεροσήραγγας (με χρήση 3-διάστατου ανεμόμετρου υπέρθερμου νήματος) και σε πραγματικές συνθήκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 2) Δημιουργία συστήματος απογραφής εκπομπών και εφαρμογή φωτοχημικού μοντέλου (MM5-CAMx). 3) Εφαρμογή κώδικα ρευστομηχανικής (PHOENICS) για τη μελέτη των φαινομένων μεταφοράς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αστικών περιοχών. Έχει εργαστεί σε περισσότερα από 20 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως συντονιστής ή έμπειρος ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών.

Δρ. Ψυλόγλου ΒασίλειοςΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133

Εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κατέχει βασικό πτυχίο (B.Sc.) στα Μαθηματικά (1989) από το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (1992) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στη Φυσική της Ατμόσφαιρας (1997), και τα δύο από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα αντικείμενα απασχόλησης και επιστημονικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται: η προσομοίωση της ηλιακής ακτινοβολίας με χρήση ντετερμινιστικών μοντέλων και μοντέλων εκτίμησης της έντασής της τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κεκλιμένες επιφάνειες οποιουδήποτε προσανατολισμού καθώς και εφαρμογές αυτών, η σχεδίαση και πραγματοποίηση πειραμάτων για την καταγραφή μετεωρολογικών παραμέτρων και παραμέτρων ποιότητας αέρα και στη συνέχεια η στατιστική ανάλυση αυτών, η διαχείριση περιβάλλοντος με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η εκτίμηση επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, και η χρήση ακτινομετρικών & μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Δρ. Ρετάλης ΑδριανόςΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Ρετάλης Αδριανός

adrianr@noa.gr
+30 210 8109201

Ο Δρ Αδριανός Ρετάλης είναι Κύριος Ερευνητής στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Είναι Γεωλόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (University of Dundee, UK) και διδακτορικό (ΕΚΠΑ) στον τομέα της Τηλεπισκόπησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάπτυξη τεχνικών ατμοσφαιρικών διορθώσεων δορυφορικών δεδομένων, εκτίμηση φυσικών κινδύνων, μελέτες που αφορούν τα οικοσυστήματα και την ποιότητα υδάτων με εφαρμογές τεχνικών τηλεπισκόπησης και GIS, καθώς και σε θέματα ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτημένα προγράμματα ως ερευνητής/συντονιστής. Συγγραφέας άνω των 100 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Αξιολογητής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και ερευνητικών προτάσεων. Διδακτικό έργο στη Τηλεπισκόπηση. Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τηλεπισκόπησης.

Δρ. Λιακάκου ΕλένηΕντ. Ερευνήτρια

Δρ. Λιακάκου Ελένη

liakakou@noa.gr
+30 210 8109139

Χημικός με μεταπτυχιακό στη Μηχανική Περιβάλλοντος και διδακτορικό στη Χημεία-Ατμοσφαιρική Χημεία (2001, 2003 και 2007 αντιστοίχως, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ). Κύριες αρμοδιότητες στο ΕΑΑ: Τεχνικός Υπεύθυνος-Κύρια Αναλύτρια στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Υπεύθυνη του Σταθμού Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Θησείου και του Κινητού Σταθμού Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2005, σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Ερευνητικά δραστηριοποιείται στη μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στα αιωρούμενα σωματίδια (χημική σύσταση και οπτικές ιδιότητες) και τις πτητικές οργανικές ενώσεις (σύσταση και συνεισφορά στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας). Συμμετοχή σε πειραματικές εκστρατείες και μετρήσεις πεδίου (σταθερού σημείου και με φορητές μονάδες τύπου βαν), εξειδίκευση σε δειγματοληψίες ατμοσφαιρικών ρύπων, λειτουργία αναλυτών και αυτόματων χρωματογράφων και διεξαγωγή χημικών αναλύσεων με χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μεθόδους.

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×