Μετεωρολογία και Υδρολογία - Ερευνητές που συμμετέχουν

Δρ. Κοτρωνάρου ΑναστασίαΔιευθύντρια Ερευνών

Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία

natasha@noa.gr
+30 210 8109138

Διδακτορικό δίπλωμα σε Περιβαλλοντική Μηχανική (CALTECH, ΗΠΑ, 1991), Master of Science Υγιεινολόγου Μηχανικού (Imperial College – University of London, ΗΒ, 1986), Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΜΠ, κατεύθυνση: Υδραυλικού Μηχανικού, 1985), Πτυχίο Νομικής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997). Σημαντική εμπειρία και πολύπλευρη ενασχόληση στον ευρύτερο χώρο Παρακολούθηση, Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω θεμάτων όπου δραστηριοποιείται στο ΙΕΠΒΑ :α) ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων (εργασία πεδίου, εκτιμήσεις με μοντέλα, πειραματική εργασία/εργαστηριακές αναλύσεις, αξιολόγηση επιπτώσεων – μέτρα αντιμετώπισης), β) διαχείρισης νερών και ειδικότερα εφαρμογής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και ρύπανσης νερών (εργασία πεδίου, εκτιμήσεις με μοντέλα, πειραματική εργασία/εργαστηριακές αναλύσεις, αξιολόγηση – μέτρα αντιμετώπισης, προδιαγραφές, έργο συμβούλου, κ.λπ.), γ) εφαρμογής και τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (αποδελτίωση – ανάλυση – προετοιμασία νομικών κειμένων, σχεδιασμός μηχανισμών ελέγχου και επιβολής, έργα ανταλλαγής εμπειριών, πρακτικών, κ.λπ. στο πλαίσιο του Δικτύου IMPEL της ΕΕ). Κατά τα τελευταία 27 έτη, συμμετοχή σε πάνω από 100 έργα, σε ρόλο συντονιστή, επιστημονικού υπευθύνου, συμβούλου ή κύριου μελετητή/ ερευνητή (πάνω από 30 έργα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ, μεγάλος αριθμός ΜΠΕ) και σημαντικό έργο αξιολογητή και εμπειρογνώμονα (και εθνικού και για ΕΕ).

Δρ. Κοτρώνη ΒασιλικήΔιευθύντρια Ερευνών

Δρ. Κοτρώνη Βασιλική

kotroni@noa.gr
+30 210 8109126

Research Director at NOA, born in 1965, has a PhD in Dynamic Meteorology (University Clermont-Ferrand, 1993). She has acted as Research Associate at University Athens (Meteorology Laboratory, Physics Dept.) during the period 1993-1998, while since 1999 joined the National Observatory of Athens. She has almost 20 years of experience on numerical weather prediction. She has authored or co-authored 85 papers published in refereed international journals, and 4 book chapters in the fields of mesoscale meteorology, meteorological modelling, and study of severe weather events in the Mediterranean. She has worked extensively with a number of meteorological models (MM5, BOLAM, WRF, RAMS). She has participated in and/or coordinated a large number of national and EU funded projects. Since 2013 is a member of the International Science Steering Committee of HYMEX project and she is acting as Topical Editor of Annales Geophysicae.

Δρ. Λαγουβάρδος ΚωνσταντίνοςΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος

lagouvar@noa.gr
+30 210 8109127

Research Director at NOA, born in 1964, has a PhD in Dynamic Meteorology (University PARIS 6, 1992). He has acted as a Research Associate in the CETP/CNRS (Centre d'etude des Environnements Terrestre et Planetaires) Paris, France during the period 1992-1993, in the Lab. of Meteorology of the Athens University (Physics Dept) during the period 1993-1998, at the National Observatory of Athens during the period 1999-2002. Since 2002 he joined the National Observatory of Athens. He has authored or co-authored more than 84 papers published in international journals in the fields of dynamic meteorology, mesoscale modelling and study of severe weather events in the Mediterranean and radar meteorology. He has worked extensively with a number of meteorological models (BOLAM, MM5, WRF, RAMS) and has participated in many European and National Research Programs as principal investigator. He has founded and coordinates a network of automated surface meteorological stations in Greece (250 stations in late 2013).

Δρ. Καμπεζίδης ΧαράλαμποςΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος

harry@noa.gr
+30 210 3490119

Διευθυντής Ερευνών, Διδάκτωρ Ατμοσφαιρικής Φυσικής (Εθνικό & καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, 1988), M.Sc. και M.Phil. στην Μηχανική Μικροκυματικών Επικοινωνιών (Παν/μιο του Leeds, ΗΒ, 1976, 1979), Πτυχιούχος Φυσικής (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1974), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Παν/μιο Πατρών, 1984). Ερευνητικά ενδιαφέροντα και ειδικότητα σε: ηλιακή ακτινοβολία/ενέργεια, φυσικό φωτισμό, ατμοσφαιρική θόλωση, ατμοσφαιρικά αερολύματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, διάβρωση υλικών από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, μετεωρολογία, κλιματολογία & κλιματική μεταβολή. Πλέον των 330 δημοσιεύσεων σε εθνικά & διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συμμετοχή/συντονισμός πλέον των 50 έργων. Τακτικός κριτής σε 46 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδακτική εμπειρία με την παράδοση διαλέξεων σε Παν/μια στα πεδία της περιβαλλοντικής μετεωρολογίας, ηλιακής ενέργειας και φυσικού φωτισμού. Ιδρυτής και Επί κεφαλής της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Έρευνας. Εκτεταμένη διοικητική εμπειρία. Υπεύθυνος επιστήμονας του Ακτινομετρικού Σταθμού στο Θησείο. Υπότροφος DAAD (1992).

Δρ. Ψυλόγλου ΒασίλειοςΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133

Εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κατέχει βασικό πτυχίο (B.Sc.) στα Μαθηματικά (1989) από το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (1992) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στη Φυσική της Ατμόσφαιρας (1997), και τα δύο από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα αντικείμενα απασχόλησης και επιστημονικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται: η προσομοίωση της ηλιακής ακτινοβολίας με χρήση ντετερμινιστικών μοντέλων και μοντέλων εκτίμησης της έντασής της τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κεκλιμένες επιφάνειες οποιουδήποτε προσανατολισμού καθώς και εφαρμογές αυτών, η σχεδίαση και πραγματοποίηση πειραμάτων για την καταγραφή μετεωρολογικών παραμέτρων και παραμέτρων ποιότητας αέρα και στη συνέχεια η στατιστική ανάλυση αυτών, η διαχείριση περιβάλλοντος με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η εκτίμηση επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, και η χρήση ακτινομετρικών & μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Δρ. Ρετάλης ΑδριανόςΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Ρετάλης Αδριανός

adrianr@noa.gr
+30 210 8109201

Ο Δρ Αδριανός Ρετάλης είναι Κύριος Ερευνητής στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Είναι Γεωλόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (University of Dundee, UK) και διδακτορικό (ΕΚΠΑ) στον τομέα της Τηλεπισκόπησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάπτυξη τεχνικών ατμοσφαιρικών διορθώσεων δορυφορικών δεδομένων, εκτίμηση φυσικών κινδύνων, μελέτες που αφορούν τα οικοσυστήματα και την ποιότητα υδάτων με εφαρμογές τεχνικών τηλεπισκόπησης και GIS, καθώς και σε θέματα ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτημένα προγράμματα ως ερευνητής/συντονιστής. Συγγραφέας άνω των 100 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Αξιολογητής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και ερευνητικών προτάσεων. Διδακτικό έργο στη Τηλεπισκόπηση. Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τηλεπισκόπησης.

Δρ. Καλόγηρος ΙωάννηςΚύριος Ερευνητής

Δρ. Καλόγηρος Ιωάννης

jkalog@noa.gr
+30 210 3490082

Πτυχίο Φυσικής (1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος-Μετεωρολογία (1991), και διδακτορικό δίπλωμα (1997) από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 2000-2002 ήταν ερευνητής στο Naval Postgraduate School, Monterey, ΗΠΑ. Από το 2002 είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και επιτεύγματα είναι στην ερευνητική περιοχή της βροχόπτωσης και πλημμυρικών φαινομένων με παρατηρήσεις με μετεωρολογικά ραντάρ και του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος με παρατηρήσεις με επιστημονικά εξοπλισμένα αεροσκάφη, πλοία, θαλάσσιες σημαδούρες, ακουστικά ραντάρ και μετεωρολογικούς ιστούς.

Δρ. Κούσης ΑντώνιοςΟμότιμος Ερευνητής

Δρ. Κούσης Αντώνιος

akoussis@noa.gr
+30 210 8109125

Διευθυντής Ερευνών – Μηχανικός Υδατικών Πόρων/Υδρολόγος Dr. – Ing., Υδραυλική – Υδρολογία, Πολυτεχνείο Darmstadt Διπλ. Πολ. Μηχανικός, Πολυτεχνείο Darmstadt Περιοχές Ειδικότητας: Μηχανική και διαχείριση υδατικών πόρων – αριθμητική και αναλυτική προσομοίωση υδρολογικών διεργασιών σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και μεταφορά-διασπορά μάζας – υδρομετρία.

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×