Κλίμα και κλιματική αλλαγή - Ερευνητές που συμμετέχουν

Dr. Founda DimitraΚύρια Ερευνήτρια

Δρ. Φουντά Δήμητρα

founda@noa.gr
+30 210 8109132

Διδακτορικό στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα, Μάστερ στη Μετεωρολογία και Φυσική Ατμόσφαιρας, Πτυχίο Φυσικής (Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ). Θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος: Μελέτη κλιματικών αλλαγών και κλιματολογία ακραίων επεισοδίων, Ανάλυση κλιματικών χρονοσειρών, Αστικό κλίμα, Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα, Αιολική ενέργεια, Ροή ανέμου σε ανώμαλη τοπογραφία. Συμμετοχή σε περισσότερα απο 20 Ευρωπαικά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα. Συγγραφέας και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδακτική εμπειρία στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία. Υπεύθυνη ιστορικής βάσης κλιματικών δεδομένων ΙΕΠΒΑ.

Dr. Georgopoulou ElenaΚύρια Ερευνήτρια

Δρ. Γεωργοπούλου Έλενα

elenag@noa.gr
+30 210 3256216

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, και PhD στον Ενεργειακό σχεδιασμό με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το ξεκίνημα της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ασχολήθηκε με περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Από το 2000 είναι ερευνήτρια στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέτρων προσαρμογής και μείωσης εκπομπών, τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, την ανάλυση μέτρων μείωσης της αέριας ρύπανσης, αναλύσεις κόστους-οφέλους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, και μεθοδολογίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Dr. Giannakopoulos ChristosΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Γιαννακόπουλος Χρήστος

cgiannak@noa.gr
+30 210 8109128

PhD in Atmospheric Science Modelling University of Cambridge, UK, M.Sc. in Telematics University of Surrey, UK, Μεταπτυχιακό Διπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Κύριος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από το 2000. Ήταν Κύριος συγγραφέας στο 4th Assessment Report της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το Κλίμα (IPCC) του Ο.Η.Ε. στο βιβλίο 'Climate Change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability'. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή, το πιο πρόσφατο είναι το CLIMRUN (στόχος του είναι η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για τη διαβίβαση κλιματικής πληροφορίας και υπηρεσιών σε περιοχικό και τοπικό επίπεδο στους τελικούς χρήστες). Επίσης έχει εμπειρία σε παγκόσμια μοντέλα χημείας και κυκλοφορίας και έχει συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Ερευνητικό Πρόγραμμα για το Κλίμα (WCRP) για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των ατμοσφαιρικών μοντέλων. Είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης για την Κλιματική Αλλαγή (ΕΜΕΚΑ) που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργίου Α. Προβόπουλου, το Μάρτιο του 2009, στην οποία ανατέθηκε το έργο της εκπόνησης μελέτης σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας σε πάνω από 45 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και σε 65 άρθρα σε διεθνή συνέδρια.

Dr. Mirasgedis SevastianosΚύριος Ερευνητής

Δρ. Μοιρασγεντής Σεβαστιανός

seba@noa.gr
+30 210 3256218

Ο Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής είναι Κύριος Ερευνητής στο ΕΑΑ. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), με Διδακτορικό Δίπλωμα στα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Βασικά πεδία ενασχόλησής του είναι η προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων στο πλαίσιο θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού και πρόβλεψης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων ρυπαντών, καθώς και η οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για τη μείωση των εκπομπών. Επίσης, εχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνών οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών αγαθών και έχει δημοσιεύσει εκτενώς σχετικά.

Dr. Retalis AdrianosΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ρετάλης Αδριανός

adrianr@noa.gr
+30 210 8109201

Ο Δρ Αδριανός Ρετάλης είναι Κύριος Ερευνητής στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Είναι Γεωλόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (University of Dundee, UK) και διδακτορικό (ΕΚΠΑ) στον τομέα της Τηλεπισκόπησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάπτυξη τεχνικών ατμοσφαιρικών διορθώσεων δορυφορικών δεδομένων, εκτίμηση φυσικών κινδύνων, μελέτες που αφορούν τα οικοσυστήματα και την ποιότητα υδάτων με εφαρμογές τεχνικών τηλεπισκόπησης και GIS, καθώς και σε θέματα ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτημένα προγράμματα ως ερευνητής/συντονιστής. Συγγραφέας άνω των 100 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Αξιολογητής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και ερευνητικών προτάσεων. Διδακτικό έργο στη Τηλεπισκόπηση. Μέλος διαφόρων επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τηλεπισκόπησης.

Dr. Sakellariou NikolaosΚύριος Ερευνητής

Δρ. Σακελλαρίου Νικόλαος

nsakel@noa.gr
+30 210 8109149

Κύριος Ερευνητής στο ΙΕΠΒΑ. Διδακτορικό στη Δορυφορική Μετεωρολογία, Πανεπιστήμιο McGill, Καναδάς. Μεταπτυχιακό στη Μετεωρολογία, Πανεπιστήμιο McGill, Καναδάς. Βασικό πτυχίο στη Φυσική, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Θεματικά πεδία κλιματολογία και κλιματική αλλαγή.

Dr. Sarafidis IoannisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Σαραφίδης Ιωάννης

sara@noa.gr
+30 210 3256217

O Δρ. Ιωάννης Σαραφίδης είναι Κύριος Ερευνητής στο ΕΑΑ. Είναι Χημικός Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο "Ενεργειακός Σχεδιασμός και Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων". Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η απογραφή και η πρόβλεψη αέριων εκπομπών, η μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και ο ενεργειακός σχεδιασμός, η αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών, η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πλήρη πρακτικά συνεδρίων.

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×