Ενέργεια - Ερευνητές που συμμετέχουν

Dr. Balaras ConstantinosΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Μπαλαράς Κωνσταντίνος

costas@noa.gr
+30 210 8109152

Μηχανολόγος Μηχανικός PhD (1988), MSc (1985) στις Θερμικές Επιστήμες από το Georgia Institute of Technology, και BSc (1984) στην Ενέργεια από το Michigan Technological University. Υπεύθυνος της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας στο ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ από το 1995. Ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, διαγνωστική κτιρίων και ανακαινήσεις, ηλιακή θέρμανση & ψύξη, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανάλυση & θερμικές προσομοιώσεις συστημάτων, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις κλιματισμού. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΚΕΝΑΚ. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού "Energy & Buildings". Αντιπρόεδρος ASHRAE (2011-2013) & Director At Large (2007-2010), Fellow ASHRAE, Fellow ASME, EUR ING, Μέλος ΤΕΕ.

Dr. Dascalaki Elena Κύρια Ερευνήτρια

Δρ. Δασκαλάκη Έλενα

edask@noa.gr
+30 210 8109143

Ph.D. (1998) Φυσική Κτιριακού Περιβάλλοντος, M.Sc. (1990) Φυσική Περιβάλλοντος και B.Sc. (1987) Φυσικός από το Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ερευνήτρια στο ΙΕΠΒΑ από το 2006, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας ΠΕ και μέλος της ΟΕΕ από το 2001. Δραστηριότητες: εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, θερμικές προσομοιώσεις κτιρίων, εφαρμογές CFD στα κτίρια, ενεργειακή διαγνωστική και επιθεωρήσεις κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, ήπιες μορφές ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις φυσικός αερισμός. Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την σύνταξη των Τεχνικών Οδηγιών ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 και ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010. Επαγγελματική εμπειρία: Επαγγελματικές και επιστημονικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης, Προτέχνα ΕΠΕ, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Κύρια ερευνήτρια σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα. Συγγραφέας 31 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, 7 άρθρων σε Ελληνικά τεχνικά περιοδικά, 10 βιβλίων ή/και κεφαλαίων σε βιβλία, 66 επιστημονικών άρθρων σε συνέδρια και ημερίδες, 12 επιστημονικών εκδόσεων, και 34 τεχνικών εκθέσεων. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Dr. Kambezidis HarryΔιευθυντής Ερευνών

Δρ. Καμπεζίδης Χαράλαμπος

harry@noa.gr
+30 210 3490119

Διευθυντής Ερευνών, Διδάκτωρ Ατμοσφαιρικής Φυσικής (Εθνικό & καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, 1988), M.Sc. και M.Phil. στην Μηχανική Μικροκυματικών Επικοινωνιών (Παν/μιο του Leeds, ΗΒ, 1976, 1979), Πτυχιούχος Φυσικής (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1974), Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Παν/μιο Πατρών, 1984). Ερευνητικά ενδιαφέροντα και ειδικότητα σε: ηλιακή ακτινοβολία/ενέργεια, φυσικό φωτισμό, ατμοσφαιρική θόλωση, ατμοσφαιρικά αερολύματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, διάβρωση υλικών από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, μετεωρολογία, κλιματολογία & κλιματική μεταβολή. Πλέον των 330 δημοσιεύσεων σε εθνικά & διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συμμετοχή/συντονισμός πλέον των 50 έργων. Τακτικός κριτής σε 46 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδακτική εμπειρία με την παράδοση διαλέξεων σε Παν/μια στα πεδία της περιβαλλοντικής μετεωρολογίας, ηλιακής ενέργειας και φυσικού φωτισμού. Ιδρυτής και Επί κεφαλής της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Έρευνας. Εκτεταμένη διοικητική εμπειρία. Υπεύθυνος επιστήμονας του Ακτινομετρικού Σταθμού στο Θησείο. Υπότροφος DAAD (1992).

Dr. Psiloglou VassilisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Ψυλόγλου Βασίλειος

bill@noa.gr
+30 210 8109133

Εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κατέχει βασικό πτυχίο (B.Sc.) στα Μαθηματικά (1989) από το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (1992) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στη Φυσική της Ατμόσφαιρας (1997), και τα δύο από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα αντικείμενα απασχόλησης και επιστημονικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται: η προσομοίωση της ηλιακής ακτινοβολίας με χρήση ντετερμινιστικών μοντέλων και μοντέλων εκτίμησης της έντασής της τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κεκλιμένες επιφάνειες οποιουδήποτε προσανατολισμού καθώς και εφαρμογές αυτών, η σχεδίαση και πραγματοποίηση πειραμάτων για την καταγραφή μετεωρολογικών παραμέτρων και παραμέτρων ποιότητας αέρα και στη συνέχεια η στατιστική ανάλυση αυτών, η διαχείριση περιβάλλοντος με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η εκτίμηση επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής, και η χρήση ακτινομετρικών & μετεωρολογικών αισθητήρων καθώς και αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Dr. Kazadzis StylianosΚύριος Ερευνητής

Δρ. Καζαντζής Στυλιανός

kazadzis@noa.gr
+30 210 8109204

Studied Physics at the Physics Dept. of the Aristotle Univ. of Thessaloniki and received his degree in 1994. Had his M.Sc. at the field of "Environmental Physics" in 1996 at the same department and commenced with his Ph.D. Thesis in the field of Atmospheric solar radiation "Advances and applications of solar UV spectroradiometric measurements" obtaining his diploma in 2000. Worked as Post Doctoral fellow at the Laboratory of Atmospheric Physics (2001-2008) working in various EU projects (SUVDAMA, EDUCE, ADMIRA, INSPECTRO, QASUME, SCOUT, e.t.c.) and was involved with solar radiation, aerosol measurement and satellite research. Also, he worked at the Finnish Meteorological Institute, (Climate Change Unit), Finland (2008-2009) as a Marie Curie post-doc IEF Fellow on Satellite measurements of UV radiation and aerosol optical properties and employed at the National Observatory of Athens in 2009 as Associate Researcher. He has published more than 60 articles as a first author or co-author in peer reviewed journals and more than 80 articles in conference proceedings. He has received the Greek State post doctoral fellowship (2002), the Aristotle University post-doc fellowship on aerosol research (2008) and two Marie Curie EU fellowships grants (IEF 2008-2009 and European Return Grant 2010-2013). Research Interests: Solar radiation measurements' effects and applications, Research on aerosol optical properties, Stratospheric ozone research, Satellite remote sensing, Solar Energy Applications

Dr. Georgopoulou ElenaΚύρια Ερευνήτρια

Δρ. Γεωργοπούλου Έλενα

elenag@noa.gr
+30 210 3256216

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, και PhD στον Ενεργειακό σχεδιασμό με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το ξεκίνημα της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ασχολήθηκε με περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Από το 2000 είναι ερευνήτρια στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέτρων προσαρμογής και μείωσης εκπομπών, τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, την ανάλυση μέτρων μείωσης της αέριας ρύπανσης, αναλύσεις κόστους-οφέλους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, και μεθοδολογίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Dr. Mirasgedis SevastianosΚύριος Ερευνητής

Δρ. Μοιρασγεντής Σεβαστιανός

seba@noa.gr
+30 210 3256218

Ο Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής είναι Κύριος Ερευνητής στο ΕΑΑ. Είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), με Διδακτορικό Δίπλωμα στα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Βασικά πεδία ενασχόλησής του είναι η προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων στο πλαίσιο θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού και πρόβλεψης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων ρυπαντών, καθώς και η οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για τη μείωση των εκπομπών. Επίσης, εχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνών οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών αγαθών και έχει δημοσιεύσει εκτενώς σχετικά.

Dr. Sarafidis IoannisΚύριος Ερευνητής

Δρ. Σαραφίδης Ιωάννης

sara@noa.gr
+30 210 3256217

O Δρ. Ιωάννης Σαραφίδης είναι Κύριος Ερευνητής στο ΕΑΑ. Είναι Χημικός Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο "Ενεργειακός Σχεδιασμός και Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων". Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η απογραφή και η πρόβλεψη αέριων εκπομπών, η μοντελοποίηση ενεργειακών συστημάτων και ο ενεργειακός σχεδιασμός, η αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών, η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πλήρη πρακτικά συνεδρίων.

 

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×