Ερευνητικά προγράμματα Εξοπλισμός Διεθνής συνεργασία Δίκτυα Έρευνας
ΙΕΠΒΑ 1η σελίδα
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Καιρός 
Νέα, ανακοινώσεις 
Αλλες ιστοσελίδες 
Επικοινωνία με μας
ΕΑΑ κεντρική σελίδα
επιστροφή 

Έρευνα


Ερευνητική Κατεύθυνση

Το ερευνητικό έργο του ΙΕΠΒΑ επικεντρώνεται στις εξής δραστηριότητες:

 • Συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος της μακράς χρονοσειράς μετεωρολογικών στοιχείων που διαθέτει (από 1860). Τα στοιχεία, ακατέργαστα ή επεξεργασμένα, είναι διαθέσιμα προς χρήση από την επιστημονική και τεχνική κοινότητα.
 • Μετρήσεις και Προσομείωση ηλιακής ακτινοβολίας. Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων Φ/Β και Ηλιακού 'Ατλαντα. Ανάπτυξη Μετεωρολογικού Μοντέλου Ακτινοβολίας (MRM).
 • Ατμοσφαιρική έρευνα συμπεριλαμβανομένων ατμοσφαιρικής οπτικής, ατμοσφαιρικών αερολυμάτων, ατμοσφαιρικής θόλωσης.
 • Πειραματική έρευνα της ατμοσφαιρικής ποιότητας και ατμοσφαιρικής χημείας με χρήση σταθμών μέτρησης και δορυφορικών δεδομένων.
 • Πειραματική και θεωρητική έρευνα του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος, έντασης ανέμου, και έντονων καιρικών φαινομένων (θύελλες).
 • Συνοπτική και μέσης κλίμακος ατμοσφαιρική προσομοίωση για ερευνητικούς σκοπούς και για την παροχή υπηρεσιών μετεωρολογικών προβλέψεων προς διάφορους φορείς.
 • Εφαρμογή παγκόσμιων κλιματικών και ατμοσφαιρικών μοντέλων, για την μελέτη, μεταξύ άλλων, των μηχανισμών συγκέντρωσης ρύπανσης μεγάλης κλίμακας και της επίδρασης της ανθρωπογενούς θέρμανσης σε ακραία κλιματικά γεγονότα.
 • Εφαρμοσμένη έρευνα στη φυσική δόμησης και την ενεργειακή εξοικονόμηση (εξέταση εξαερισμών, οικοδομικών υλικών, ατμοσφαιρικής ποιότητας εσωτερικών χώρων κ.λπ.) Παρέχεται τεχνική υποστήριξη μέσω ειδικών εκδόσεων, λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και μεθοδολογικών εργαλείων που στοχεύουν στον καλύτερο σχεδιασμό ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση, σχεδιασμός και έρευνα σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, με την εισαγωγή και χρήση μεθόδων για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση πιθανών περιβαλλοντικών επιδράσεων, καθώς επίσης και διαχείρισης κινδύνου, πρόληψης και αντιμετώπισης τους.
 • Μελέτη της επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας και των φυσικοχημικών διεργασιών που επηρρεάζουν τους μηχανισμούς παραγωγής ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον. Ανάπτυξη της διαχείρισης υδάτινων πόρων και μεθόδων περιβαλλοντικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές, οικονομικές και νομικές παραμέτρους.

 

Ερευνητικά προγράμματα

Το ΙΕΠΒΑ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται η ατμοσφαιρική ρύπανση, ηλιακή και αιολική ενέργεια, ατμοσφαιρική χημεία, ενεργειακή συντήρηση, ατμοσφαιρική ηλεκτρική ενέργεια και ποιότητα νερού και διαχείριση. Το Ινστιτούτο συμμετέχει σε ένα πλήθος Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τους αναλυτικούς πίνακες, παρακαλώ επιλέξτε '' .

Α. Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
Β. Εθνικά προγράμματα
Γ. Διμερή ερευνητικά προγράμματα
Δ. Άλλα κοινά ερευνητικά προγράμματα

Διεθνής συνεργασία και Συμμετοχή στα Δίκτυα Έρευνας

Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων που παρουσιάζονται, το ΙΕΠΒΑ συνεργάζεται με πολυάριθμους Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

ΣΣε ορισμένα προγράμματα, το ΙΕΠΒΑ ήταν υπεύθυνο για το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο π.χ. Daylight II project within Joule II framework.

Τέλος, το ΙΕΠΒΑ έχει αναλάβει την οργάνωση πολλών επιστημονικών συνεδρίων σε συνεργασία με σημαντικά Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη χώρα.

 

 

 

 

PROJECT LINKS
PRIMAVERA
IMPEL
MICE
ENSEMBLES
CYPADAPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2001 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών